O CENTRUM REHAPUNKT   
REHAPUNKT

 

NASZ ZESPÓŁ


prof. nadzw .dr n. med. Michał Dwornik D.O. - właściciel

prof. nadzw. dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O.

D.O. mgr Dominika Cieślak 

D.O. mgr Jarosław Palonka 

mgr Beata Jeleńska

mgr Grażyna Adamczyk

D.O. mgr Beata Dalewska

D.O. mgr Lech Dalewski

mgr Aleksandra Bordulak

mgr Przemysław Burbul 

Fizjoterapeutka Magdalena Rosiak

 

 


dr n. med Sebastian Szajkowski REHApunkt dr n.med. Michał Dwornik Warszawa, Piastów prof. nadzw. dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O.


Profesor nadzwyczajny Mazowieckiej Uczelni Medycznej, Wydział Nauk Medycznych. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia (2006r.) Studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim zakończone obroną pracy i uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych (2011r.). Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Medycyny Osteopatycznej Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej. Uzyskanie dyplomu osteopaty (2016r.). Wykładowca na Wydziale Nauk Medycznych - Medycyna Osteopatyczna w Mazowieckiej Uczelni Medycznej (2018-). Wykładowca na Wydziale Fizjoterapii (2014-2018r.) oraz na Wydziale Medycyny Osteopatycznej (2016-2018r.) Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej. Praca naukowo-dydaktyczna na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (2012-2013r.). Praca naukowo-dydaktyczna w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego Katowice, oddział w Dąbrowie Górniczej, kierunek: fizjoterapia (2007-2009r.) Praca w Śląskim Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa (2007-2012r.). Przewodniczący studenckiego towarzystwa naukowego przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2003-2007). Współpraca naukowa z Katedrą i Zakładem Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Zakładem Fizjoterapii Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Praca w Centrum Medycznym Puławska (CMP) (2012 -). Praca w Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt (2015-). Kursy i szkolenia podyplomowe: 2016 - Ukończenie Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej. 2012 - Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI). 2012 - Terapia Manualna Mulligan Concept.  2011 - Terapia Manualna dr Ackermanna. 2011 - Stabilizacja stawów obwodowych. 2011 - Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback. 2011 - Kinesiology Taping. 2009 - Stabilizacja stawów kręgosłupa. 2009 - Neurologiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa. 2007 - Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna. 2007 - Diagnostyka i leczenie dysfunkcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

 

Najważniejsze Osiągnięcia:

 

 1. Wyróżniona rozprawa doktorska: „Wpływ zastosowania zmiennego przestrzennego pola magnetycznego na ból neuropatyczny po przecięciu nerwu piszczelowego u szczura”.
 2. Wyróżniona praca magisterska: „Wpływ zastosowania autologicznego, predegenerowanego wszczepu nerwu łydkowego na wyniki rekonstrukcji pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych na podstawie badań elektrofizjologicznych”.
 3. Nagroda główna za pracę: „Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych”. Przedstawioną na Ogólnopolskim Kongresie Naukowym Młodych Medyków. Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej w Warszawie – Warszawa 24 kwiecień 2004.
 4. Wyróżnienie za pracę: „Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych”. Przedstawioną na 2nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors. Bydgoszcz-Chełmno 15th-17th April 2004.
 5. III Nagroda za pracę: “Wpływ reinerwacji obszaru unerwienia rekonstruowanych nerwów zakończeniami nerwów sąsiednich na ostateczną ocenę wyników pourazowych rekonstrukcji nerwów obwodowych”. Przedstawioną na Ogólnopolskiej oraz I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny oraz Młodych Lekarzy. Białystok 23 maj 2005.
 6. Wyróżnienie za pracę: “Wpływ reinerwacji obszaru unerwienia rekonstruowanych nerwów zakończeniami nerwów sąsiednich na ostateczną ocenę wyników pourazowych rekonstrukcji nerwów obwodowych”. Przedstawioną na III Międzynarodowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego „Postępy w naukach biomedycznych i medycynie”. Bydgoszcz-Toruń 2-3 grudnia 2005.

 

 

DOROBEK NAUKOWY


Najważniejsze publikacje:


Publikacje w czasopismach recenzowanych


1. Wpływ zastosowania wczesnej rehabilitacji po usunięciu jądra miażdżystego.

The influence of first- time lumbar disc surgery and immediately post- surgery rehabilitation on clinical assessment.

Krzysztof Suszyński, Stanisław J. Kwiek, Sebastian Szajkowski, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Joanna Kukier, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Piotr Bażowski.

Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport. 2007; Vol.4 c No.3,p.55-62

 

2. Powrót funkcji nerwu twarzowego u chorych po operacjach guza kąta mostowo – móżdżkowego w aspekcie fizjoterapii.

Physiotherapeutic aspect of facial nerve function recovery after cerebellopontine angle tumor surgery.

Sebastian Szajkowski, Stanisław J. Kwiek, Krzysztof Suszyński, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Hanna Doleżych, Monika Buczma, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Piotr Bażowski.

Fizjoterapia Pol.2007; Vol.7 No.4, s.419-424

 

3. Ocena jakości życia pacjentów ze schorzeniami układu pozapiramidowego po leczeniu stereotaktycznym oraz pozabiegowej rehabilitacji.

The quality of life at patients with the extrapyramidal system diseases after stereotactic surgery and rehabilitation.

Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Jan Wiaderkiewicz, Stanisław Kwiek

Ann.Acad.Med.Siles.2009; Vol.63,No.6,s.32-39

 

4. Wpływ stałego pola magnetycznego na wybrane parametry spirometryczne u pacjentów POChP.

Jarosław Pasek, Jan Budziosz, Sebastian Szajkowski, Aleksander R Sieroń.

Fizykoterapia w praktyce./Praca zbiorowa pod red.: J. Taradaja, A. Sieronia, M. Jarzębskiego.

Katowice: Wydaw. Elamed, 2010;s.231-236

 

5. Zmienne i stałe pole magnetyczne w leczeniu zmian zwyrodnieniowych.

Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Adam Zięba, Michał Pyrskała, Jan Budziosz, Tomasz Pasek, Aleksander R Sieroń.

J.Ecol.Health 2011;Vol.15,nr2,s.79-82

 

6. Endoscopic technique in the treatment of patients with colloid cysts of the third ventricle. Report based on over a decade of experience.

Stanisław Kwiek, Damian Kocur, Hanna Doleżych, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Ryszard Sordyl, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Piotr Bażowski

Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012;46,3:216-223

 

7. Influence of whole-body cryotherapy on hemodynamic parameters In patients with motor organs disease

Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Tomasz Pasek, Jan Ślężyński, Aleksander Sieroń.

Fizjoterapia Pol 2012;12(2):113-118

 

8. Application of magnetic field and visible light In the treatment of low back pain and sciatic neuralgia.

Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej.

Jarosław Pasek, Patrycja Kwiatek, Tomasz Pasek, Sebastian Szajkowski, Adam Szewc, Aleksander Sieroń.

Aktualn Neurol 2012,12(1),p.65-68

 

9. Wewnątrzdyskowa Terapia Elektrotermiczna (IDET)- wyniki w zakresie redukcji bólu i niepełnosprawności.

Stanisław J. Kwiek, Damian Kocur, Ryszard Sordyl, Wojciech Kukier, Wojciech Ślusarczyk, Anna Antonowicz-Olewicz, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski.

Chir.Kolana Artroskopia Traumatol.Sport.2013;Vol.8,nr1,s.55-64

 

10. The influence of spatial pulsed magnetic field application on neuropathic pain after tibial nerve transaction in rat.

Szajkowski S, Marcol W, Właszczuk A, Cieślar G, Piertucha-Dutczak M, Sieroń A, Lewin-Kowalik J.

Elecromagn Biol Med.2014 Jan;33(1):35-46.

 

11. Variable spatian magnetic field influences peripheral nerves regeneration In rats.

Suszyński ,Marcol W, Szajkowski S, Pietrucha-Dutczak M, Cieślar G, Sieroń a, Lewin-Kowalik J.

Electromagn Biol Med.2014 Sep;33(3):198-205.

 

13. Changes of chosen physiological parameters in young healthy persons after sauna bathing procedures.

Pasek J, Cieślar  G,Szajkowski S, Jagodziński L, Sieroń A.

Pol Med J,2016;XL(239);295-297

 

14. THE INFLUENCE OF SYSTEMIC CRYOTHERAPY ON HEART RATE AND ARTERIAL BLOOD PRESSURE

Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Jan Ślężyński, Aleksander Sieroń

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 21, nr 3, 2015s:170-6

 

15. OCENA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH I RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA PACJENTÓW PODDANYCH ZABIEGOM KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ

Zbigniew Śliwiński, Beata Michalak, Jarosław Pasek, Grzegorz Śliwiński, Sebastian Szajkowski, Aleksander Sieroń

Wiadomości Lekarskie 2017, tom LXX, nr 3 cz. II: 543-546

 

16. Analiza najczęstszych przyczyn wizyt chorych u lekarza podstawowej opieki zdr owotnej podczas 6-miesięcznej obserwacji.

MIKOŁAJ PIETRZAK, JAROSŁAW PASEK, GRZEGORZ CIEŚLAR, MICHAŁ SENEJKO, SEBASTIAN SZAJKOWSKI, ALEKSANDER SIEROŃ.

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/265: 38-40

 

17. Sebastian Szajkowski, Michał Dwornik, Jarosław Pasek, Grzegorz Cieślar. Evaluation of mechanisms of therapeutic impact of joint manipulation based on the results of experimental studies. Medical Rehabilitation (Med Rehabil) 2019, 23 (4): 0-00 DOI: 10.5604/01.3001.0013.5453

18.Piotr Godek , Sebastian Szajkowski , Dominik GolickiEvaluation of the Effectiveness of Orthokine Therapy: Retrospective Analysis of 1000 Cases. Ortop Traumatol Rehabil. 2020 Apr 30;22(2):107-119.

19. Jarosław PasekSebastian SzajkowskiMikołaj PietrzakGrzegorz CieślarComparison of the efficacy of topical hyperbaric oxygen therapy alone vs a combination of physical methods including topical hyperbaric oxygen therapy, magnetotherapy, and low-energy light therapy in the treatment of venous leg ulcers. Dermatol Ther. 2020 Nov;33(6):e14474. Epub 2020 Nov 8.

20. Jarosław PasekSebastian SzajkowskiGrzegorz CieślarTherapeutic efficacy of physical combined therapy in the treatment of venous crural ulcers. Phlebology. 2021 Jan 6;268355520982452.

21. Jarosław PasekSebastian SzajkowskiMikołaj PietrzakGrzegorz CieślarThe Influence of Combined Physical Therapy Procedures on Oxygen Partial Pressure in Tissues Surrounding Ulcer in Patients With Venous Leg Ulcers. Int J Low Extrem Wounds. 2021 Jan 3;1534734620984031.

22.Sebastian Szajkowski, Michał Dwornik , Jarosław Pasek. Metody poprawiające funkcję nerwu twarzowego po jatrogennym uszkodzeniu. Neurologia po Dyplomie 2021.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia na konferencjach i publikacje w materiałach zjazdowych


1. Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych.

Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Stanisław Kwiek.

Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodych Medyków, Warszawa 23-24.04.2004,streszcz.s.86[27].

 

 

2. Nowatorska metoda aplikacji zmiennego pola magnetycznego.

Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Aleksander R. Sieroń.

Śląskie Medyczne Spotkanie Uzdrowiskowe Ustroń 2008. 2 Kongres polskiego Towarzystwa Medycznego Fotodynamicznej i Laserowej,25 Sympozjum dla Lekarzy i Fizjoterapeutów Med & Life. Ustroń 21-22.11.208r.[Abstr.]s.76

 

3. DBS w chorobie Parkinsona. Wyniki leczenia Śląskiego Centrum Leczenia Choroby Parkinsona.

Deep brain stimulation for Parkinson’s disease. Experience of Silesian Interdisciplinary Centre for Parkinson’s disease treatment in Katowice.

Stanisław J. Kwiek, Magdalena Boczarska, Maciej Świat, Gabriela Kłodowska-Duda, Wojciech Kukier, Wojciech Ślusarczyk, Anna Antonowicz-Olewicz, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Piotr Bażowski, Grzegorz Opala.

39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Sekcji Pielęgniarskiej PTNCh z udziałem Greckiego Towarzystwa Neurochirurgicznego.Mikołajki[Poland],17.09-20.09.2009[streszcz.]s.85-86:[1]

 

4. Endoskopowe leczenie wewnątrzkomorowych torbieli koloidowych i guzopochodnego wodogłowia. Metodologia, uwagi techniczne, prezentacja video.

Endoscopic treatment of intraventricular colloid cyst and tumor related hydrocephalus. Methods, technical notes, video presentation.

Stanisław J. Kwiek, Piotr Bażowski, Jan Baron, Wojciech Ślusarczyk, W. Kukier, D. Kocur, S. Kowalski, K. Suszyński, S. Szajkowski, H. Doleżych, B. Błaszczyk.

39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarskiej PTNCh z udziałem Greckiego Towarzystwa Neurochirurgicznego. Mikołajki [Poland], 17.09-20.09.2009 [streszcz.] s.38-39 :[1]

 

5. Image processing and spectroscopy in autofluorescence  gastrointestinal endoscopy.

S. Kwiek, W. Latos, J. Pasek, Aleksandra Kawczyk-Krupka, K. Suszyński, S. Szajkowski, Aleksander Sieroń.

6th Symposium on Medical Physic, 4th International Symposium on Medical Physics, Szczyrk [Poland] 15-18.06.2009, abstracts s. 118 : [WP60]

 

6. The impact assessment of variable spatial magnetic field on the peripheral nerve regeneration process in the rat.

K. Suszyński, S. Szajkowski, Wiesław Marcol, Wojciech Ślusarczyk, S. Kwiatek, J. Pasek, A. Cholewka, K. Michalik.

6th Symposium on Medical Physic, 4th International Symposium on Medical Physics, Szczyrk [Poland] 15-18.06.2009, abstracts s.49 [ThO6]

 

7. Impact of variable spatial magnetic field in the neuropathic pain after sciatic nerve section in the rat.

Autorzy: S. Szajkowski, K. Suszyński, Wiesław Marcol, Wojciech Ślusarczyk, S. Kwiatek, J. Pasek, A. Cholewka, K. Michalik.

6th Symposium on Medical Physic, 4th International Symposium on Medical Physics, Szczyrk [Poland] 15-18.06.2009, abstracts s. 77 : [WP19]

 

8. PP IX fluorescence intensity measurements and fluorescence imaging during PDT in oral leukoplakia and BCC.

S. Kwiatek, J. Pasek, W. Latos, Aleksandra Kawczyk-Krupka, S. Szajkowski, K. Suszyński, Aleksander R. Sieroń.

6th Symposium on Medical Physic, 4th International Symposium on Medical Physics, Szczyrk [Poland] 15-18.06.2009, abstracts s.119 : [WP61]

 

9. Clinical implications of air embolism in patients with CPA tumor operated in sitting (or semisitting) position.

Stanisław Kwiek, Izabela Duda, Hanna Doleżych, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Piotr  Bażowski, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski.

Skull Base 2009; Vol.19 Suppl.1,p.86-87[279]

 

10. Epidermoid cysts of the posterior fossa and petroclival region : treatment and outcome.

Stanisław Kwiek, Piotr Bażowski, Wojciech  Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Grażyna Lisowska.

Skull Base 2009; Vol.19 Suppl.1,p.81 [262].9th European Skull Base Society Congress, Rotterdam [Netherlands] 15-18.04.2009, abstr.

 

11. DBS w chorobie Parkinsona. Doświadczenia i wyniki interdyscyplinarnego Śląskiego Centrum Leczenia Choroby Parkinsona w Katowicach.

DBS for Parkinson’s disease treatment. Experience and results interdisciplinary Silesian Centre for Parkinson’s Disease Treatment in Katowice.

Stanisław J. Kwiek, Magdalena Boczarska-Jedynak, Maciej Świat, Gabriela Kłodowska-Duda, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Bartłomiej Błaszczyk, Hanna Doleżych, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Damian Kocur, Piotr Bażowski, Grzegorz Opala.

Neurol. Neurochir.Pol.2010;Vol.44supl.1,s.S16-S17,[84]; Konferencja Naukowa Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Ustroń 4-5.03.2010.

 

12. Dwa przypadki jednoczesnej tożstronnej stymulacji STN i VIM w leczeniu choroby Parkinsona z dominującym drżeniem.

Two cases of simulated ipsilateral targeting and stimulation of STN and VIM for treatment of tremor of predominant PD.

Stanisław J. Kwiek, Gabriela Kłodowska-Duda, Magdalena Boczarska-Jedynak, Maciej Świat, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Bartłomiej Błaszczyk, Hanna Doleżych, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Damian Kocur, Piotr Bażowski, Grzegorz Opala.

Neurol.Neurochir.Pol. 2010;Vol.44supl.1,s.S.28-S29,[F4];Konferencja Naukowa Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Ustroń 4-5.03.2010.

 

13. Ocena jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona po leczeniu stereotaktycznym oraz rehabilitacji pozabiegowej.

Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Jarosław Pasek, Magdalena Boczarska-Jedynak, Hanna Doleżych, Bartłomiej Błaszczyk, Grzegorz Opala, Stanisław J. Kwiek.

Neurol.Neurochir.Pol. 2010;Vol.44supl.1, s.S.18, [86]; Konferencja Naukowa Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Ustroń 4-5.03.2010.

 

14. Zastosowanie aktywnego mikrogleju lub nikotyny w urazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego u szczurów.

Wojciech Ślusarczyk, Wiesław Marcol, Krzysztof  Łabuzek, Andrzej Małecki, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Marek Gzik, Natalia Pawlas, Magdalena Larysz-Brysz, Katarzyna Melcher, Joanna Lewin-Kowalik.

Zeszyt streszczeń. S.17-18. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh. Bydgoszcz 6-9.06.2013.

 

15. III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów” 11 - 12.09.2015

"Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa – Michał Dwornik, Paweł Karczewski, Jakub Górnicki, Sebastian Szajkowski

 

16. III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów” 11 - 12.09.

"Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby zwyrodnieniowej stawów kończyny dolnej - dr n. med. Michał Dwornik D.O., mgr Paweł Karczewski D.O., dr Jakub Górnicki D.O., dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O.

 

Recenzent prac:

 

1. Wpływ technik mobilizacyjnych wg terapii konceptu OMT Kaltenborn-Evjenth na zakres ruchomości oraz bolesność u pacjentów z koksartrozą

Postępy Rehabilitacji (Advances in Rehabilitation)

 

2. Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów po zabiegu alloplastyki całkowitej stawu kolanowego

Postępy Rehabilitacji (Advances in Rehabilitation)

 

3. Ocena wydolności czynnościowej stóp u chorych z płaskostopiem leczonych z wykorzystaniem własnego programu ćwiczeń – doniesienie wstępne

Postępy Rehabilitacji (Advances in Rehabilitation)

 

Recenzent Prac Dyplomowych D.O.

 

 1. Opis przypadku zmiany ciśnienia tętniczego po zabiegu terapii cranio-sacralnej (ICD-9 93.67)
 2. Wpływ inhibicji pasma biodrowo-piszczelowego na dysfunkcje stawu biodrowego (ICD9-93.67)
 3. Bezpieczeństwo w stosowaniu technik manipulacyjnych HVT w górnym odcinku szyjnym kręgosłupa
 4. Ocena skuteczności terapii wisceralnej jelita grubego części wstepującej i zstepującej w dysfunkcjach somatycznych kręgosłupa lędźwiowego
 5. Przegląd zabiegów osteopatycznych w aspekcie biomechanicznym i fizjologicznym
 6. Techniki strukturalne  - działanie biomechaniczne i fizjologiczne
 7. Możliwości terapii wisceralnej wi leczeniu chorób neurologicznych
 8. Osteopatyczne leczenie dysfunkcji u biegaczy długodystansowych
 9. Stawy skroniowo-żuchwowe w praktyce osteopatycznej
 10. Ewaluacja mechanizmów leczniczego oddziaływania technik manipulacyjnych HVLA na podstawie wyników prac doświadczalnych (ICD-9 nr 93.62)
 11. Konflikt dyskowo-korzeniowy odcinka szyjnego kręgosłupa - opis przypadku
 12. Terapia  osteopatyczna w oparciu o analizę mowy ciała
 13. Metoda Strain -  Counterstrain opis zastosowania  klinicznego (ICD -9 93-67)
  Osteopatyczne leczenie pacjentów z objawami bólowymi głowy pochodzenia szyjnego
 14. Ocena wpływu technik osteopatycnych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu oraz odczucie bólu w zamrożonym barku
 15. Diagnostyka i leczenie osteopatyczne w dysfunkcji somatycznej miednicy – zaburzenia funkcjonalne. (ICD-9 93.67)
 16. Leczenie osteopatyczne w dysfunkcji somatycznej obręczy kończyn górnych – „skrzyżowanie górne” – opis przypadku (ICD-9 93.67
 17. Leczenie osteopatyczne w nadciśnieniu tętniczym - obserwacja przypadku po zabiegu terapii cranio - sakralnej  ICD - 9 93.66
 18. Wykorzystanie technik osteopatycznych w terapii stawu krzyżowo- biodrowego (ICD-9 93.67)
 19. Medycyna osteopatyczna jako jeden z elementów opieki zdrowotnej.
 20. Zastosowanie leczenia osteopatycznego w dysfunkcjach nietrzymania moczu (ICD 9. Nr 93.63)
 21. Zastosowanie leczenia osteopatycznego w uroginekologii.
 22. Postępowanie osteopatyczne w leczeniu dolegliwości po przebytym urazie odgięciowym kręgosłupa szyjnego.
 23. Zastosowanie techniki energii mięśniowej MET (ICD-9 9364) w leczeniu zespołu uciskowego
  górnego otworu klatki piersiowej
 24. Ocena skuteczności zabiegów MET na poprawę ruchomości w stawie biodrowym, ograniczoną podokostnową zmianą płynowo-tkankową głowy kości udowej. - Studium przypadku.
 25. Postępowanie osteopatyczne w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego.
 26. Wpływ dysfunkcji somatycznej przepony na dysfunkcję somatyczną narządu ruchu w obrębie kręgosłupa piersiowo- lędźwiowego.
 27. Wpływ technik osteopatycznych na ograniczenie objawów mięśniaków macicy.
 28. Terapia czaszkowa i jej wpływ na funkcjonowanie organizmu – przedstawienie stanu wiedzy i hipotez badawczych.
 29. Wpływ technik osteopatycznych leczenia przepony na odtwarzanie prawidłowej biomechaniki kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego.
 30. Osteopatia kranialna jako jedna z metod leczenia mózgowego porażenia dziecięcego.
 31. Oddziaływanie krzesła z osobnym, ruchomym podparciem guzów kulszowych i kości krzyżowej na kompleks lędźwiowo-krzyżowo-biodrowy w przypadku dysfunkcji somatycznej.
 32. Opis mechanizmów fizjologicznego oddziaływania technik wisceralnych, regulujących ukrwienie trzustki.
 33. Rozważania i analiza wpływu sił przeciążeniowych na kształtowanie  wzorców narządu ruchu człowieka na bazie doswiadczeń własnych. 
 34. Osteopatyczne leczenie zespołu bolesnego barku jako składowej zespołu psychosomatycznego.
 35. Kokcygodynia w leczeniu osteopatycznym. Studium przypadku.
 36. Osteopatyczne leczenie dysfunkcji somatycznych w przebiegu choroby reumatoidalnego zapaleniu stawów - Opis przypadku


 

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik   mgr  Dominika Cieślak D.O. – fizjoterapeutka

Absolwentka Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej, Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie; Wydział Nauk Medycznych – fizjoterapia. Od 2003 roku współpracowała z Centrum Rehabilitacji Medycznej w Podkowie Leśnej oraz odbyła wiele godzin praktyk w mazowieckich szpitalach i klinikach nabywając kolejne doświadczenie. Odbyte staże kliniczne: 1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha w Warszawie:  Zakład Rehabilitacji, Oddział  Kardiochirurgiczny, Oddział  Chorób Wewnętrznych, Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Alergologii i Pneumonologii, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej. 2. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Oddział Neurologiczny i Udarowy. 3. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa ul. Lindleya 4. Samodzielny Gminny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Błoniu ul. Piłsudskiego 2/4 - Zakład Rehabilitacji. Autorka pracy badawczej „Ocena elektromiograficzna skuteczności reedukacji sensomotorycznej u dzieci ze stopą płasko – koślawą". Specjalistka terapii skolioz idiopatycznych u dzieci i dorosłych. Absolwentka Podyplomowych Studiów na Wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM.

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik    mgr Jarosław Palonka D.O. – fizjoterapeuta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia wydział fizjoterapii  WSZA w Zamościu. Szkołę ukończył obroną pracy  „Możliwości rehabilitacji w śród pacjentów z amputacja kończyny górnej”. Odbyte staże kliniczne: SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  - oddziałach  kardiologii i rehabilitacji,  NZOZ Centrum Rehabilitacji WSZiA w Zamościu, NZOZ Ośrodek Miejski Sportu i Rekreacji w Zamościu, Uzdrowisko Horyniec . Od 2011 roku współpracował z Centrum Rehabilitacji Medycznej w Podkowie Leśne.  Wykładowca Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej  im. Zofii i Jonasza Łyko.Absolwent Podyplomowych Studiów na Wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM.

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik  mgr Beata Jeleńska – fizjoterapeuta

Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi metodą Bobath. Prowadzi również terapię SI (Integracji Sensomotorycznej). Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1991 do 1997 roku pracowała w Przychodni Rehabilitacji i Fizjoterapii dla dzieci i młodzieży przy ul. Bogusławskiego w Warszawie, w zespole dr M. Borkowskiej i dr  Z. Kułakowskiej (prekursorek metody NDT-Bobath i ogólnej wczesnej interwencji noworodkowej w Polsce) Od 1993 do 1996 roku współpracowała z Przedszkolem Integracyjnym przy ul. Wolumen w Warszawie, gdzie pracowała z dziećmi  programem Montessori. Od 1998 do 2000 roku pracowała w Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Szajnochy w Warszawie gdzie prowadziła wczesną interwencję noworodkową oraz zajmowała się rehabilitacją kręczu szyi, stopy płasko-koślawej, stopy płasko-szpotawej i wady postawy. Od 2000 do 2010 roku  pracowała w Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ,,Tęcza" przy ul. Kopińskiej w Warszawie gdzie zajmowała się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością. Autorka publikacji w Kwartalniku Dolnośląskiej Fundacji Pomóc Dzieciom – „Wspólna Troska” oraz w czasopiśmie „Integracja”

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik   mgr Grażyna Adamczyk – fizjoterapeuta

Posiada ponad 30 – letnie doświadczenie w pracy z pacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Prowadzi również Neuro Lingwistyczne Programowanie.Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1971 roku pracowała w 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Łodzi, NZOZ Rehabilitacja Izabelin, NZOZ „Medica-med” Pruszków. Przebyte kursy: Zasady Diagnostyki i Leczenia Chorych ze Spondylozą - AM Warszawa, Terapia Manualna - WAM Łódź, Masaż Sportowy i Leczniczy - AWF Warszawa Licensed Advanced Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming – R.Bandler, M.Grzesiak, J.La Valle, Modelowanie Kognitywno Behawioralne – Charles Faulkner, Master of NLP - Polski Instytut NLP, Masaż Ma-Uri. Specjalistka terapii skolioz idiopatycznych u dzieci i dorosłych.

 

  mgr Beata Dalewska D.O. – fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej, Wydział Fizjoterapii.Absolwentka Podyplomowych Studiów na Wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM. Specjalistka terapii skolioz idiopatycznych u dzieci i dorosłych.

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik  mgr Lech Dalewski - fizjoterapeuta

 

Wykształcenie


2016-obecnie PWSM im. Zofii i Jonasza Łyko – Wydział Medycyny Osteopatycznej – studia podyplomowe
2011 - 2014 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Wydział Wojskowo-Lekarski Oddział Fizjoterapii II Stopnia - magister
2006-2009 WYŻSZA SZKOŁA MAZOWIECKA W WARSZAWIE - Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia – licencjat
2003-2006 INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA WSTH W PODKOWIE LEŚNEJ – licencjat
2003-2005 Studium fizjoterapii w SZKOLE PROMOCJI ZDROWIA w Podkowie Leśnej - technik fizjoterapiiPodnoszenie kwalifikacj


23.09.2006  AWF „CERTYFIKAT PODSTAW TERAPII MANUALNEJ STAWÓW OBWODOWYCH
22.04.2007  EUROPEAN RESUSCITATION CONCIL  „ ILS PROVIDER COURSE „
06.09.2008 REHA+  CERTYFIKAT „Nowoczesne metody fizjoterapii narządu ruchu”
10.2008 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “ MINIMAL/SHORT LEVER SPINAL OSTEOPATHIC MANIPULATION COURSE; LUMBAR & THORACIC REGIONS”
01.2009 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “ MINIMAL/SHORT LEVER SPINAL OSTEOPATHIC MANIPULATION COURSE; CERVICAL REGIONS”
04.2009 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “ADVANCED MINIMAL/SHORT LEVER SPINAL OSTEOPATHIC MANIPULATION COURSE; JUNCITIONAL REGIONS OF THE SPINE”
10.2009 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “PERIPHERAL JOINTS”
03.2010 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “ OSTEPATHIC DIAGNOSIS  AND TREATMENT”
22-23.04.2010 Rehexpert „BARK PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADY LECZENIA
10-11.04.2010 Rehexpert „STAW KOLANOWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA,   ZASADY LECZENIA
11.2010 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “OSTEPATHIC DIAGNOSIS  AND TREATMENT”
4-5.12.2010 Rehexpert “STAW BIIODROWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADYLECZENIA
18.12.2010 REHA+ „Nowe trendy i doświadczenia w medycynie i fizjoterapii sportowej”
04.04.2011 AWF CERTYFIKAT „Fizjoterapia – jeszcze sztuka czy już nauka?”
12.04.2011 HEALTH ACADEMY „CRANIO-SACRAL THERAPY BASIC”
13.11.2011 HEALTH ACADEMY „CRANIO-SACRAL THERAPY LEVEL II WORKSHOP”
22.04.2012 OFC Terapia Manualna “VISCERAL OSTEOPATHIC TECHNIQUES”
01.03.2015 II Dzień Osteopaty Ogólno Polskie Sympozjum Naukowe CERTYFIKAT
06.03. 2016 III Dzień Osteopaty Ogólno Polskie Sympozjum Naukowe CERTYFIKAT ,,BÓLE I ZAWROTY GŁOWY- UJĘCIE OSTEOPATYCZNE I NEUROLOGICZNE’’

Doświadczenie zawodowe

21.03.2005-30.06.2006 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centum Leczenia Obrażeń, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie ul. Lindleya 4 - OIT

01.12.2005-24.04.2008  Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centum Leczenia Obrażeń, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie ul. Lindleya 4
                 - oddział Chirurgii ogólnej
                 - oddział PO
                 - OICH

01.07.2006- obecnie Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie ul. Lindleya 4
                 -OIT

07.04.2008- obecnie SPZ ZOZ w Pruszkowie – Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej ul. Drzymały 19/21

 

 

prof. nadzw. dr n. med. Michał Dwornik  mgr Aleksandra Bordulak  

Absolwentka Mazowieckiej Uczelni Medycznej. Absolwentka kursu terapii osteopatycznej. Absolwentka kursu fizykoterapii.

 

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik klinika Żoliborz    mgr Przemysław Burbul 

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Instruktor masażu sportowego, specjalista leczenia skolioz, rehabilitacji w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych w procesie regeneracji u sportowców. Ukończył kursy: Kurs masażu I stopnia o profilu rozszerzonym, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs masażu II stopnia dla zaawansowanych, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs masażu w jednostkach chorobowych kręgosłupa, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs masażu bańką chińską, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs masażu funkcjonalnego z elementami Tapingu, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs Taping Rehabilitacyjny. Doświadczenie zawodowe zdobywał w: Szpital Solec, Oddział Chirurgii Urazow-Ortopedycznej. Wojskowy Instytut Medyczny Centaralny Szpital Ministerstwa Obrony Narodowej, Oddział Neurologii, Oddział Ortopedii i Traumatologii, Oddział Rehabilitacji. NZOZ Esculap,  Poradnia Rehabilitacji. Szpital im. prof. M Weissa Konstancin-Jeziorna, Oddział Neurologii, Odział Intensywnej Terapii. Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny ul. Barska, Oddział Rehabilitacji. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Pediatria. Instytut Gruźlicy i Corób Płuc ul. Płocka, Pulmunologia. Instytut Kardiologii w Aninie.

 

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik klinika Żoliborz   Fizjoterapeutka Magdalena Rosiak

Absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej  - Fizjoterapeutka, Masażystka. Absolwentka kursu terapii osteopatycznej. Specjalistka terapii skolioz idiopatycznych u dzieci i dorosłych. Specjalistka masażu głębokiego tkanek w schorzenich ortopedycznych, neurologicznych i w procesie regeneracji u sportowców.

 

 

 

 

                                GALERIA ZDJĘĆ

 

 

                  Klinika na Żoliborzu

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik  Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik   Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik    Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik    Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

 

 


                                     Klinika w Piastowie

 

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik

               Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż

                                         CRM REHApunkt od ul. Traugutta 12                                      


 Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż                     Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż

  Recepcja CRM REHApunkt                                       Poczekalnaia CRM REHApunkt


 

 Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż         Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż

Gabinet metod fizjoterapeutycznych i kinezyterapii                                 Gabinet fizykoterapii

 

 

 Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż                 Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż        

     

  Gabinet metod fizjoterapeutycznych i kinezyterapii  CRM REHApunkt 

                                               


 

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż                     Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż      

Gabinet konsultacyjny       Gabinnet zabiegowy trakcji kkręgosłupa sterowanej komputerowo

 

 

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż                               

 

 

 1. Oddziaływanie krzesła z osobnym, ruchomym podparciem guzów kulszowych i kości krzyżowej na kompleks lędźwiowo-krzyżowo-biodrowy w przypadku dysfunkcji somatycznej.