WSPÓŁFINANSOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ

 

                                                                                                     

                                                                                            dla rozwoju Mazowsza

Nazwa Projektu: Utworzenie innowacyjnego Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt

Wartość projektu: 1 071 797,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 60%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.09.2008 r. – 31.12.2010 r.

Beneficjent: Michał Dwornik Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt

 

 

Projekt zakłada świadczenie usług medyczno – rehabilitacyjnych przez powstałe Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt.

Do zadań CRM REHApunkt należy działalność:

  • diagnostyczna,
  • lecznicza (fizjoterapia: terapia manualna, metody fizjoterapeutyczne, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy),
  • profilaktyczna,
  • szkoleniowa.

CRM REHApunkt zasięgiem swym obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego ze względu na unikalność oferowanych świadczeń zdrowotnych i ich innowacyjność.

Innowacyjność projektu oparta jest na transferze wiedzy i wyników badań naukowych do praktyki fizjoterapeutycznej. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnej, wysokiej klasy aparatury medycznej w celu dokonywania specjalistycznej diagnostyki. Na podstawie wnikliwej diagnozy można dokładniej rozpoznać dysfunkcję i właściwie dostosować metodę terapeutyczną. W CRM REHApunkt specjalistyczna diagnostyka jest prowadzona również w trakcie procesu leczenia aby na bieżąco monitorować skutki terapii i podejmować decyzje o ewentualnej modyfikacji prowadzonej rehabilitacji. Takie postępowanie jest rozwiązaniem nowoczesnym i jednocześnie bardzo skutecznym, znaczenie przyczyniając się do wzrostu efektywności i skuteczności rehabilitacji. Pacjenci korzystający ze świadczeń CRM REHApunkt są leczeni w oparciu o najnowocześniejsze metody fizjoterapeutyczne. Transfer najnowszej wiedzy i wyników badań naukowych do codziennej praktyki fizjoterapeutycznej gwarantuje zatrudnienie w CRM REHApunkt pracownika naukowego, fizjoterapeuty w stopniu doktora nauk medycznych w osobie beneficjenta.

 

Nowoczesna diagnostyka jest oparta o badanie: powierzchniowego napięcia mięśni EMG, prioprocepcji za pomocą platformy balansowej, ognisk zapalnych narządu ruchu za pomocą kamery termowizyjnej.

 

Wszyscy zatrudnieni terapeuci przeszli szkolenia z zakresu właściwego zastosowania i właściwego przeprowadzania badań na wyżej wymienionej aparaturze.

Nowoczesność i innowacyjność rehabilitacji prowadzonej w CRM REHApunkt to także monitorowanie wybranych parametrów pacjenta za pomocą specjalistycznego sprzętu diagnostycznego po zakończeniu procesu leczniczego i przeprowadzanie zabiegów w fazie profilaktyki. Takie postępowanie przyczynia się do pełnego wyzdrowienia pacjenta i przeciwdziała potencjalnym nawrotom choroby.

 

Bardzo ważnymi elementami całego procesu rehabilitacji, które są prowadzone w CRM REHpunkt są szkolenia z zasad ergonomii pracy i  szkolenia pacjentów z autoterapii.

 

 

Projekt został zrealizowany poprzez zakup odpowiedniego lokalu, adaptacji poszczególnych pomieszczeń do zakresu proponowanych świadczeń zdrowotnych. Zakupiony został specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny, zatrudnieni wykwalifikowani terapeuci. Przeprowadzona została kampania informacyjno – reklamowa.

 

Centrum REHApunkt spełnia wszystkie wymagania stawiane przez NFZ. W konsekwencji istnieje możliwość, że zostanie podpisana umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.