OFERTA      
ZABIEGI FIZYKOTERAPII

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt dysponuje najnowocześniejszą aparaturą medyczną.

Elektroterapia, terapia ultradźwiękami, magnetoterapia, laseroterapia i światłolecznictwo oraz krioterapia to podstawowe działy naszej oferty w fizykoterapii.
Zastosowanie najnowocześniejszej aparatury medycznej pozwala na uzyskanie optymalnych efektów terapeutycznych.

 

 

ZABIEGI FIZYKOTERAPII

   
elektroterapia                                                                                  prądy diadynamiczne (DD) w/w
15 PLN

z nowoczesną aplikacją                                                                   prądy interferencyjne

 w/w 15 PLN
 - VACUM                                                                                                                                                            prądy TENS  w/w 15 PLN
                                                                                                                                                                                      prądy High Voltage  w/w 15 PLN 
                                                                                                                                                                                      prądy Trabert'a  w/w 15 PLN
                                                                                                                                                                           galwanizacja  w/w 15 PLN
                                                                                                                                                                               jonoforeza  w/w 15 PLN 
                                                                                                                                                                                   tonoliza  w/w 15 PLN 

laseroterapia                                                                                    laser IR, laser R (sonda punktowa, scaner, sonda prysznicowa) 

 w/w 15 PLN

krioterapia miejscowa                                                                     ciekły azot (- 110 stopni C)

 w/w

20 PLN


   1 zabieg   30 PLN

10 zabiegów 250 PLN

sonoterapia                                                                                                                                             ultradzwięki 1 MHz i 1,3 MHz  ultrasonoforeza 1 MHz i 1,3 MHz

 w/w 15 PLN

magnetoterapia                                                                                pole magnetyczne małej częstotliwości

diatermia                                                                                           pole elektromagnetyczne krótkofalowe

 w/w

 

15 PLN

15 PLN

 

zabiegi cieplne                                                                                światło widzialne + IR  (lampa sollux)   w/w 15 PLN